Съобщение за Общо събрание на сдружение
Публикувано на: 10.10.2023г.

Уважаеми членове на сдружение "Зачатие", УС на Сдружение "Зачатие" Ви удведомява, че годишното Общо събрание на сдружение "Зачатие" ще се проведе на 11 ноември 2023 г. от 17:30 ч. в хотел Си Комфорт, ул. Балкан, 16, град Хисаря, Област Пловдив при следния дневен ред:

1. Избор на нов управителен съвет.

2. Избор на председател

3. Доклад за дейността и финансов доклад

4. Разни